Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija 
E-Learning 
 www.bpa.edu.rs

 
 
 E-Learning
 
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 
 
 
Uputstvo za prvo logovanje na aplikaciju:

 - Za studente BPŠ : U polje Korisničko ime unesite Vaš broj indeksa sa obaveznim znakom "/", npr., 2X1/XXXX/YY
                                 U polje Lozinka unesite Vaš JMBG - Jedinstveni Matični Broj Građana (indeks ili lična karta).
   
                                    ili

 - Za goste : U polje Korisničko ime unesite student
                     U polje Lozinka unesite student

                     Optimizovano za Internet Explorer